بابک نوری هریس

 • فرزند : محمد
 • تاریخ تولد : 1371/7/21
 • تاریخ شهادت : 1396/8/28
 • محل شهادت : بوکمال سوریه
بابک نوری هریس

نوید صفری طلابری

 • فرزند : حسین
 • تاریخ تولد : 1365/4/16
 • تاریخ شهادت : 1396/8/18
 • محل شهادت : دیرالزور سوریه
نوید صفری طلابری

علیرضا نظری

 • فرزند : علی
 • تاریخ تولد : 1339/7/16
 • تاریخ شهادت : 1396/8/28
 • محل شهادت : دیرالزور سوریه
علیرضا نظری

یدالله قاسم زاده

 • فرزند : علی
 • تاریخ تولد : 1361/6/30
 • تاریخ شهادت : 1395/9/1
 • محل شهادت : حلب سوریه
یدالله قاسم زاده

سیداسماعیل سیرت نیا

 • فرزند : حسن
 • تاریخ تولد : 1357/12/19
 • تاریخ شهادت : 1394/8/16
 • محل شهادت : حلب سوریه
سیداسماعیل سیرت نیا

احمد پورقاسمی

 • فرزند : قاسم
 • تاریخ تولد : 1342/2/27
 • تاریخ شهادت : 1361/8/16
 • محل شهادت : ایلام - موسیان
احمد پورقاسمی

محمد پورمحمدی

 • فرزند : قاسم
 • تاریخ تولد : 1334/2/12
 • تاریخ شهادت : 1363/9/7
 • محل شهادت : کردستان - دیواندره
محمد پورمحمدی

ایرج ترابی

 • فرزند :
 • تاریخ تولد : 1278/9/19
 • تاریخ شهادت : 1278/9/5
 • محل شهادت :
ایرج ترابی

رضا علیزاده

 • فرزند : جواد
 • تاریخ تولد : 1343/12/4
 • تاریخ شهادت : 1361/8/16
 • محل شهادت : ایلام - دهلران - موسیان
رضا علیزاده

محمدتقی کنارنگ

 • فرزند : احمد
 • تاریخ تولد : 1338/10/20
 • تاریخ شهادت : 1357/8/22
 • محل شهادت : گیلان - لاهیجان
محمدتقی کنارنگ

محمد مهرزادسلمانی

 • فرزند : امیدعلی
 • تاریخ تولد : وارد نشده
 • تاریخ شهادت : 1357/8/22
 • محل شهادت : گیلان - لاهیجان
محمد مهرزادسلمانی