محسن حججی

 • فرزند : محمدرضا
 • تاریخ تولد : 1370/4/21
 • تاریخ شهادت : 1396/5/18
 • محل شهادت : سوریه - مدافع حرم
محسن حججی

نوید صفری طلابری

 • فرزند : حسین
 • تاریخ تولد : 1365/4/16
 • تاریخ شهادت : 1396/8/18
 • محل شهادت : دیرالزور سوریه
نوید صفری طلابری

ضیاء باباپور زر یاب

 • فرزند : حسین
 • تاریخ تولد : 1342/4/10
 • تاریخ شهادت : 1361/1/5
 • محل شهادت : خوزستان - شوش - رقابیه
ضیاء باباپور زر یاب

عبداله بروشان

 • فرزند : حسین
 • تاریخ تولد : 1343/4/12
 • تاریخ شهادت : 1364/11/24
 • محل شهادت : خوزستان - جزیره کوشک
عبداله بروشان

افشین خواجه تاش

 • فرزند : پرویز
 • تاریخ تولد : 1353/4/11
 • تاریخ شهادت : 1367/1/29
 • محل شهادت : تهران ( بمباران حملات موشکی)
افشین خواجه تاش

مسعود رجبی کامران

 • فرزند : هوشنگ
 • تاریخ تولد : 1348/5/1
 • تاریخ شهادت : 1368/2/24
 • محل شهادت : خوزستان - اهواز
مسعود رجبی کامران

داریوش کریم

 • فرزند : محمد ابراهیم
 • تاریخ تولد : 1340/4/13
 • تاریخ شهادت : 1367/4/22
 • محل شهادت : خوزستان - فکّه
داریوش کریم

علیرضا نیک پی

 • فرزند : برارجان
 • تاریخ تولد : 1344/4/13
 • تاریخ شهادت : 1365/12/22
 • محل شهادت : کردستان - سقز
علیرضا نیک پی

اباصلت سپاسی سراجاری

 • فرزند : حسن
 • تاریخ تولد : 1343/5/8
 • تاریخ شهادت : 1361/2/10
 • محل شهادت : خوزستان - خرم شهر
اباصلت سپاسی سراجاری