سید ابراهیم اسروش

  • فرزند : سیدعباس
  • تاریخ تولد : 1337/8/18
  • تاریخ شهادت : 1361/3/17
  • محل شهادت : گیلانغرب -شیاکوه
سید ابراهیم اسروش